Pracownia Psychologiczna Psychotechnika wpisana jest do ewidencji Marszałka Województwa Mazowieckiego.
Pracownia Posiada zezwolenie Marszałka Województwa Mazowieckiego do prowadzenia badań i wydawania orzeczeń psychologicznych.


Oferta badań przeznaczona jest dla kierowców i innych   osób, które wykonują pracę, wymagającą specjalnych predyspozycji psychoruchowych lub od których wymaga się zaświadczenia o braku przeciwwskazań psychologicznych.

 

Na badania zapraszamy:

1) kandydatów, ubiegających się o prawo jazdy kategorii dla której wymagane jest orzeczenie o braku przeciwskazań psychologicznych,
2) kierowców, posiadających prawo jazdy wszystkich kategorii ,
3) kierowców zawodowych,,
4) kierowców pojazdów uprzywilejowanych itp;
5) kandydatów na instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy ,
6) instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy ,
7) kierowców skierowanych przez policję z powodu:
    -  kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości lub po użyciu innego środka psychoaktywnego
    -   przekroczenia dopuszczalnej liczby 24 punktów karnych ,
    -   spowodowania wypadku drogowego ,
8)  kierowców ze skierowaniem od lekarza lub ze Starostwa
9)  kierowców, którzy posiadają skierowania od pracodawcy ,
10) osoby wykonujące prace wymagające szczególnej sprawności psychofizycznej :
    -operatorzy wózków widłowych,
    -operatorzy wózków akumulatorowych,
    -operatorzy maszyn i urządzeń,
11) osoby skierowane przez lekarza medycyny pracy na konsultację psychologiczną lub w celu uzyskania orzeczenia np. kierowcy samochodów służbowych.