Pracownia Psychologiczna Psychotechnika wpisana jest do ewidencji Marszałka Województwa Mazowieckiego.
Pracownia Posiada zezwolenie Marszałka Województwa Mazowieckiego do prowadzenia badań i wydawania orzeczeń psychologicznych.


Badania prowadzone są   codziennie ( z wyjątkiem sobót) od godz. 16.00, w soboty – po umówieniu na określone godziny.  Rejestracja na badania oraz wszelkie szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 501940225 lub 22 7882663 lub w Pracowni.


Do badania konieczne będą:
1. Dowód osobisty
2. Prawo jazdy
3. Skierowanie na badania (jeżeli zostało wydane)
4. Okulary bądź soczewki (jeżeli badany używa)


Badanie składa się z dwóch etapów:
- pierwsza część badania odbywa się przy użyciu testów określających
  między innymi cechy osobowości i temperamentu, służących do badania
  predyspozycji osobowościowych i temperamentalnych, testy sprawności umysłowej służące do  badania sprawności  umysłowej,
  koncentracji i podzielności i przerzutności  uwagi;
- druga część  badania dokonywana jest na sprzęcie aparaturowym określającym sprawność psychomotoryczną.


Badania przeprowadzamy na nowoczesnym sprzęcie specjalistycznym: